Fly London

flylondon.png

נעלי FLY LONDON הן BEST SELLER.המותג מציג פרשנות עם טוויסט לדגמים קלאסיים. סימן ההיכר של הנעליים הם העורות הייחודייםושטיפות שמפותחות באופן עצמאי בחברה.

המותג הוא סיפור הצלחה ברחבי העולם, ומחזיק מפעלים משלו.

תהליך הייצור מבוצע בחלקו באופן ידני, כחלק מהשאיפה ליצור עיצובים ייחודיים באיכות ללא פשרות.